Je eigen Financieel Persoonlijk Assistent
Goed gereGELD, nu en in de toekomst

Erfenis

Bij het optimaal regelen van uw erfenis spelen veel zaken een rol. Bij voorkeur regelt u alles in uw testament. Maar voor u naar de notaris gaat, is het belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn en welke overwegingen u moet maken bij het bepalen van de verdeling van uw erfenis.

Erfenis, wettelijke verdeling en testament

Zonder testament zal bij overlijden de wettelijke verdeling van de erfenis worden uitgevoerd. Bent u getrouwd of geregistreerd partner van elkaar, dan wordt de erfenis verdeeld in een partnerdeel en één of meerdere kindsdelen. Kindsdelen komt niet direct in handen van de kinderen, maar gaat vrijwel altijd naar de langstlevende partner. De kinderen krijgen wel een vordering op de erfenis, die pas na haar of zijn overlijden wordt verrekend.

Heeft u een vermogende partner? Dan kan het beter zijn om in het testament op te nemen dat er meer vermogen uit uw erfenis naar de kinderen gaat omdat zij nu een relatief lagere erfbelasting betalen dan na het overlijden van uw partner. Datzelfde geldt als het erfdeel voor de partner in de nalatenschap hoger is dan de vrijstelling. U kunt een -standaard- wettelijke verdeling van de erfenis nog tot maximaal drie maanden na het overlijden door de notaris laten aanpassen, maar het opstellen van een testament is vaak het verstandigst.

Hebt u een bedrijf dat tot de erfenis behoort? Dan kunt u hierover in uw testament bepalingen opnemen. U kunt vaak gebruik maken van gunstige overdachtsbepalingen. Dit vergt echter wel een goede planning en vakkundige begeleiding. 

Erfenis, testament, erfrecht en huwelijkse voorwaarden

Rondom uw erfenis zijn er binnen het erfrecht veel mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld uitsluitingen opnemen in uw testament, waardoor (delen van) uw nalatenschap niet bij personen terecht komen waarvan niet wilt dat zij die ontvangen. Dat geldt ook voor erfdelen uit uw erfenis die weer doorvererven.

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan is het verstandig deze voorwaarden en uw laatste wil elke vijf jaar tegen het licht houden. Niet alleen vanwege wetswijzigingen, maar ook omdat er in uw vermogenssituatie veranderingen kunnen zijn ontstaan, die nadelige effecten kunnen hebben op de verdeling van de erfenis volgens de opgetekende voorwaarden.

FPA+ is betrokken, deskundig, betaalbaar en helpt u graag.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info