Je eigen Financieel Persoonlijk Assistent
Goed gereGELD, nu en in de toekomst

Wij kennen drie wijzen van verrekenen van onze dienstverlening:

  • Uren maal tarief: beheersbaar en controleerbaar qua inzet. Investering op basis van inzet met inspanningsverplichting. Op basis van nacalculatie al dan niet in combinatie met een vooraf vast te stellen plafond.
  • Vast bedrag per maand: abonnement met looptijd. Bijvoorbeeld in de vorm van uitbestede administratie, stafondersteuning of als controller. Duidelijke afspraken over welke activiteiten en / of resultaten het abonnement omvat.
  • Afhankelijk van impact: resultaatsafhankelijke verrekening. Op basis van het behaalde resultaat krijgen wij een deel van de opbrengst. Combinatie van inzet (bijvoorbeeld op basis van kostprijs) en ‘success fee’ wordt vaak ingezet bij financiering en overnames.

Een kennismakingsgesprek is overigens kosteloos. FPA+ is altijd geïnteresseerd in uw verhaal.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info