Je eigen Financieel Persoonlijk Assistent
Goed gereGELD, nu en in de toekomst

 

Nieuws


Terug naar overzicht

01-03-2018

Dit is anders in de belastingaangifte 2017


Je kunt vanaf 1 maart weer belastingaangifte doen over het voorgaande jaar. Hoewel de aangifte voor veel mensen al lastig genoeg is, zullen ze ook dit keer met veranderingen worden geconfronteerd.

Zo kijkt de Belastingdienst anders naar je vermogen dan in voorgaande jaren en betaal je meer bijtelling voor een zuinige auto van de zaak.

NU.nl heeft de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet.

Je betaalt meer belasting over je inkomen in de tweede en derde belastingschijf

In de tweede en derde belastingschijf van de loon- en inkomstenbelasting (box 1: werk en woning) wordt over het inkomen in 2017 met een belastingtarief van 40,8 procent gerekend.

In het voorgaande jaar ging van dat deel van het inkomen nog 40,4 procent naar de fiscus.

De belasting over je vermogen wordt anders berekend

De berekening van de belasting over je vermogen in box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen) is in 2017 ook veranderd.

Tot en met 2016 hanteerde de fiscus een fictief rendement van 4 procent over je vermogen. Over die 4 procent betaalde je 30 procent inkomstenbelasting. Dat kwam neer op 1,2 procent belasting over je vermogen.

Vanaf 2017 rekent de fiscus met drie vermogensschijven. Daarbij gaat de Belastingdienst ervan uit dat je meer rendement op je vermogen behaalt als je vermogen groter is.

Om het voordeel van het vermogen tot en met 75.000 euro te berekenen, wordt een gemiddeld rendement van 2,871 procent gebruikt. Vanaf 75.001 tot en met 975.000 euro wordt met een gemiddeld rendement van 4,6 procent gerekend. En voor bedragen daarboven rekent de fiscus met een gemiddeld rendement van 5,39 procent.

Over de bedragen die hieruit voortvloeien, moet je 30 procent belasting betalen.

Je heffingsvrij vermogen is in 2017 hoger dan in 2016

Het deel van je vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen, het zogenoemde heffingsvrij vermogen, is in 2017 verhoogd.

De eerste 25.000 euro van je vermogen in 2017 is vrijgesteld van belasting. In 2016 was het grensbedrag nog 24.437 euro.Terug naar overzicht


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info